Privacyverklaring

Ontspannen Jij is een handelsnaam van Groene Jij. (hierna: “Ontspannen Jij” of “wij”).

Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ontspannen Jij van onze klanten verwerkt.

Indien je klant wordt van Ontspannen Jij, of om een andere reden persoonsgegevens aan Ontspannen Jij verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Ontspannen Jij, gevestigd aan Voorweg 112, 2517 NG Zoetermeer (ZH).

KvK nummer 61059242, te bereikbaar via info@ontspannenjij.nl of 06 1813 9852.

Daartoe heeft Ontspannen Jij een verwerkersovereenkomst afgesloten met:

OnlineAfspraken.nl gevestigd te Utrecht, Savannahweg 8, 3542 AW, 030-2412042.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ontspannen Jij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens, eventueel postadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken
Ontspannen Jij verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
– Het afhandelen van je betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien je je hiervoor heeft aangemeld.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling.

Minderjarig
Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan Ontspannen Jij verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking’). Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

Bewaartermijnen
Ontspannen Jij verwerkt en bewaart de persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar info@ontspannenjij.nl. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Afmelding e-mail berichtgeving
Ontspannen Jij gebruikt je naam en e-mailadres om onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor de mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ontspannen Jij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ontspannen Jij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiliging
Ontspannen Jij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ontspannenjij.nl.

WhatsApp chat